Warunki korzystania z AFerry.pl

Umowa korzystania ze strony między użytkownikiem (klient) a AFerry Ltd.

Proszę uważnie przeczytać poniższe Warunki i Postanowienia przed użyciem strony i zakupem biletu.

Korzystając ze strony, zgadzasz się z poniższymi Warunkami i Postanowieniami. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie powinieneś dokonać żadnego zakupu biletu na stronie AFerry.pl

Strona prowadzona jest przez firmę AFerry Ltd, zarejestrowana przy 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire, England.

Zmiany Warunków i Postanowień

Firma AFerry Ltd zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian i uaktualnień Warunków i Postanowień dotyczących korzystania ze strony AFerry.pl bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Prawa autorskie i znaki towarowe.

Strona AFerry.pl i jej zawartość, w tym treść i grafika, są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w żaden sposób bez pisemnej zgody AFerry Ltd. Zawartość strony może jednak być wykorzystana do prywatnego i niekomercyjnego użytku.

Materiał zawarty na stronie AFerry.pl jest własnością AFerry Ltd lub jej afiliantów lub podanych osób trzecich. Nazwa AFerry, i współnależące marki oraz loga i grafika AFerry Ltd pokazywane na stronie, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy AFerry Ltd lub jej afiliantów. Inne firmy i ich produkty oraz usługi pokazywane na stronie mogą być znakami towarowymi tychże firm.

Zgadzasz się, ze nie będziesz przenosił żadnej strony internetowej i żadnych jej danych na inny komputer lub serwer, inna stronę internetowa lub inne źródło masowej dystrybucji oraz komercjalnego użytku. Zgadzasz się także, ze nie będziesz używał żadnego urządzenia i programu w celu zakłócania poprawnej funkcjonalności strony.

Korzystanie ze strony AFerry.pl

Możesz korzystać z tej strony wyłącznie do legalnych zakupów, a nie w celu przeprowadzania fałszywych transakcji. Wszystkie działania i próby fałszownia są zakazane.

Zgadzasz się, ze nie podejmiesz żadnych działań w celu zniesławienia AFerry Ltd podczas korzystania ze strony.

Zgadzasz się wykorzystać usługi na stronie AFerry.pl wyłącznie w celu dokonania prawdziwych zakupów dla siebie lub innej osoby, która cię do tego upoważniła. Naruszanie zasad związanych z legalnym dokonywaniem zakupów na naszej stronie, może doprowadzić do zablokowania możliwości zakupu usług na naszej stronie.

AFerry Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanych z dostępem lub korzystaniem z naszej witryny w tym błędy na stronie lub brak realizacji transakcji. AFerry Ltd nie gwarantuje, że strony są wolne od wirusów, błędów lub innych właściwości, które mogą powodować utratę lub uszkodzenie .

Zawartość strony

AFerry Ltd przedstawia ogólne informacje na stronie w celach wyłącznie informacyjnych. Zwróć uwagę, że AFerry Ltd może w każdym czasie zmienić każdy aspekt witryny lub jej zawartości, w tym dostępność operatorów, funkcje, informacje, dane lub materiały. W szczególności, w odniesieniu do paszportów, wiz, a wymaganych szczepień, AFerry Ltd nie gwarantuje, że informacje są zawsze aktualne i to użytkownik jest odpowiedzialny za znajomość aktualnych wymagań paszportowych, wizowych i szczepień. .

AFerry Ltd nie gwarantuje, że informacje na tej stronie (w tym ceny bez ograniczeń, opisy lub daty) sa wolne od błędów lub zaniedbań, ale dołożymy wszelkich starań, aby skorygować ewentualne błędy lub braki jak najszybciej po ich zauważeniu. .

Dane osobowe użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zobowiązań, w tym bez ograniczeń. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie transakcje dokonane przez niego. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje, które podaje o sobie lub o członkach jego gospodarstwa domowego są prawdziwe i dokładne .

Linki do innych stron.

Strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych będących własnością osób trzecich i zarządzane przez osoby trzecie. AFerry Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności, kompletności i jakości informacji zawartych w takich stronach osób trzecich. Wszelkie treści na takich stron osób trzecich, które nie odzwierciedlają produktów, usług lub informacji dostarczonych przez AFerry Ltd. należy kierować do webmastera witryny z takiej strony.

Zakup usług na AFerry.pl

Gdy zakup usługi został dokonany na naszej stronie i otrzymamy pełna zapłatę, która zostaje przyjęta przez AFerry Ltd, wówczas wydamy Państwu potwierdzenie pocztą elektroniczną wraz ze szczegółowymi informacjami na temat odpowiednich rezerwacji. E-mail o potwierdzeniu zakupu usługi, zawierający numer rezerwacji należy przedstawić z odpowiednim dokumentem tożsamości ze zdjęciem przed wejściem na pokład, aby móc odebrać karty pokładowe. Zakup usługi można dokonać za pomocą karty kredytowej lub debetowej. W przypadku niektórych kart stosuje się dodatkowe opłaty. .

AFerry Ltd pobiera opłatę w wysokości minimum 30 Euro za zmianę rezerwacji biletu lub jego anulacje przed wyjazdem w dodatku do wszelkich opłat przez operatora promowego .

Wszystkie ceny są ustalane w zależności od rodzaju i wielkości pojazdu, liczby pasażerów, trasy, czasu odjazdu, czasu podróży oraz daty podróży i są uzależnione od dostępności miejsc na promie .

Niektóre taryfy uwarunkowane są ograniczona infrastruktura na pokładzie promu, w tym ograniczone wymiary zabieranych pojazdów, brak kabin lub brak udogodnień dla zwierząt domowych. Proszę sprawdzić udogodnienia na pokładzie promu przed dokonaniem rezerwacji biletu.

Transport zwierząt do/z Europy musi być zgodny z odpowiednimi wymaganiami zainteresowanych krajów i w większości przypadków jest płatny dodatkowo. Proszę sprawdzić warunki przewozu zwierząt domowych przed dokonaniem rezerwacji biletu oraz zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

AFerry Ltd umożliwia zakup biletu w czasie rzeczywistym dla większości taryf, co skutkuje tym, ze otrzymasz potwierdzenie e-mailem natychmiast, jeśli rezerwacja została zaakceptowana.

Istnieje wiele taryf, które podlegają wirtualnej rezerwacji z operatorem i dlatego należy poczekać, aż osoba z naszego Działu Obsługi Klienta, skontaktuje się z państwem w celu sfinalizowania takiej rezerwacji.

AFerry zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów opłat w zależności od zmian na rynku (np. wahania kursów walutowych, cen ropy naftowej i przepisów państwowych) lub przewoźnik podnosi ceny.

AFerry Ltd nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie warunków przeprawy promowej lub przekroczenia dozwolonego okresu podróży. W takich przypadkach koszty niewykorzystanego biletu nie zostaną zwrócone.

Wszystkie godziny odjazdu / przyjazdu promu są dostarczane przez operatora i są podane w czasie lokalnym. Zaleca się, aby sprawdzić czas odjazdu z Obsługą Klienta firmy AFerry Services Ltd lub u operatora promowego przed planowanym wyjazdem.

AFerry Ltd nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zmiany w podróży promowej spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub warunkami pływów lub innych okoliczności. Obsługą Klienta będzie się starać informować o wszelkich poważnych warunkach, które mogą mieć wpływ na podróż. AFerry.pl zaleca także, aby sam pasażer także sprawdził warunki podróży przed wyjazdem.

The AFerry Ltd nie ponosi odpowiedzialności za zmiany usług, w tym korzystanie z alternatywnych statków lub wycofania urządzeń i usług na pokładzie.

Korespondencja

Dokonując rezerwacji z AFerry Ltd, zgadzasz się na otrzymywanie e-maila zaraz po zakończeniu podróży, z prośbą o recenzję podróży. Opinie te mogą być również wypełnione anonimowo. Recenzje mogą być ujawnione na odpowiednich obszarach strony i zastrzegamy sobie prawo do zmiany, odrzucenia, usunięcia lub korzystać z opinii w sposób, który uznamy według własnego uznania. Emaile z prośbą o recenzje powinny być traktowane wyłącznie jako badanie i nie będą zawierać żadnych dalszych ofert handlowych czy zaproszeń. AFerry Ltd jest właścicielem praw autorskich wszystkich złożonych recenzji. Opinie te nie mogą być przedrukowywane lub kopiowane bez zgody AFerry Ltd.


Zapisz sie po ofery

Badz na biezaco z ofertami specjalnymi