Polityka Prywatności i Cookies

Oświadczenie o polityce prywatności i wykorzystywania plików cookie

Firma AFerry Ltd (dalej ,firma") dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich klientów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich obszarów działalności w pełni zarządzanych przez firmę AFerry Ltd, w tym witryny internetowej www.aferry.pl i wszystkich witryn internetowych opatrzonych znakiem towarowym firmy (dalej ,witryny").

Ww. witryny są własnością firmy AFerry Ltd z siedzibą pod adresem 2morrow Court, Appleford Road, Sutton Courtenay, Oxfordshire, OX14 4FH. Firma jest zarejestrowana pod numerem 04127327. Firma jest administratorem danych osobowych powierzonych jej przez klientów.

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie określa, jakie dane osobowe klientów mogą być gromadzone w trakcie odwiedzin w witrynie internetowej, a także przed odwiedzinami i po nich, oraz w jaki sposób mogą być wykorzystane. Z firmą można skontaktować się pod adresem pocztowym lub klikając tutaj.

Informacje o jakichkolwiek zmianach w polityce prywatności i wykorzystywania plików cookie będą zamieszczane na niniejszej stronie.

Gromadzenie informacji otrzymywanych od klientów

Informacje przekazywane przez klientów: w celu dokonania rezerwacji biletu niezbędne jest przekazanie firmie AFerry Ltd takich danych osobowych, jak imię i nazwisko, adres, numer paszportu i szczegóły płatności. Dane karty kredytowej lub debetowej klienta są przechowywane w systemie jedynie przez czas niezbędny do wykonania rezerwacji oraz szyfrowane przy użyciu technologii Thawte. Dane klienta są przechowywane w bazie na wypadek konieczności dokonania zmiany, anulacji lub aktualizacji dokonanej rezerwacji.

Gromadzenie informacji o klientach. Podczas każdych odwiedzin witryny automatycznie gromadzone są informacje o używanym przez klienta komputerze (np. adres IP, przeglądarka, system operacyjny itd.) wykorzystywane do administrowania systemem i tworzenia zbiorczych raportów dla reklamodawców.

Firma AFerry Ltd nie wykorzystuje danych klientów do prowadzenia marketingu bezpośredniego, daje jednak klientom możliwość subskrypcji comiesięcznego biuletynu dostępnego pod adresem www.aferry.pl. W razie zmiany decyzji klienci mogą zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulowania subskrypcji znajdujący się w biuletynie.

W przypadku udostępniania danych osobowych innych osób, na przykład podczas dokonywania rezerwacji dla członka rodziny, należy upewnić się, że osoba ta zgadza się na przekazanie swoich danych.

Sposób wykorzystania informacji otrzymywanych od klientów

Firma może wykorzystywać informacje o kliencie, aby:

  • realizować zobowiązania wynikające z wszelkich zawartych z klientem umów na świadczenie usług turystycznych zamówionych przez klienta. Obejmuje to przekazanie określonych informacji, takich jak imię i nazwisko klienta oraz osób towarzyszących klientowi w podróży, operatorom turystycznym świadczącym zamówione usługi.
  • zagwarantować, że zawartość witryny jest prezentowana w sposób jak najbardziej skuteczny dla klientów i optymalny z punktu widzenia sprzętu, którego używają.
  • dostarczać informacje, produkty i usługi zamówione przez klienta, a także takie, które mogą być dla niego interesujące.

Złożenie rezerwacji za pośrednictwem firmy AFerry Ltd jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie wkrótce po zakończeniu podróży wiadomości e-mail z prośbą o wyrażenie opinii o usłudze. Opinia ta może pozostać anonimowa. Wyrażenie opinii jest równoznaczne ze zgodą na jej zamieszczenie w odpowiednich częściach witryny w celu udostępnienia informacji innym użytkownikom. Firma zastrzega sobie prawo do redagowania, odrzucenia, usunięcia lub wykorzystania opinii według własnego uznania. Prośbę o wyrażenie opinii należy traktować jedynie jako prośbę o wzięcie udziału w badaniu, nie zawiera ona żadnych ofert komercyjnych, zaproszeń ani zachęt.

W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie informacji osobistych przeznaczonych do określonego zastosowania lub w przypadku otrzymywania komunikatów dotyczących produktów lub usług firmy klient może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące wykorzystania tych danych, rezygnując z subskrypcji biuletynów.

Firma może także wykorzystywać informacje o wizytach klienta w witrynach internetowych, aby ułatwić mu poruszanie się po nich oraz tworzyć ogólny profil demograficzny odwiedzających.

Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna z firmą AFerry Ltd z wykorzystaniem adresów e-mail dostępnych w niniejszej witrynie lub z niej pobranych mogą być nagrywane lub monitorowane. Korzystanie z tych metod komunikacji jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie lub monitorowanie rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej.

Sposób przechowywania i ochrony danych

Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo informacji osobistych przekazywanych przez klientów, a także przechowywać je w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Informacje osobiste przekazywane przez klientów podczas korzystania z witryn nie będą sprzedawane, wypożyczane ani w żaden inny sposób ujawniane innym podmiotom (za wyjątkiem wymienionych poniżej), chyba że będzie to wymagane przepisami prawa.

Miejsce przechowywania danych

Firma AFerry Ltd wykorzystuje technologię szyfrowania Thawte do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jej witrynach internetowych. Certyfikat Thawte SSL stanowi potwierdzenie zarejestrowania domeny oraz posiadania ważnego certyfikatu, a także zapewnia szyfrowanie informacji w bezpiecznym środowisku niemożliwym do spenetrowania, dzięki czemu dokonywanie rezerwacji w czasie rzeczywistym jest proste i bezpieczne.

Ujawnianie informacji

Dane osobowe klientów udostępniane są podmiotom, które świadczą usługi w imieniu firmy. Dostęp ten jest ograniczony do danych niezbędnych do świadczenia tych usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów i mogą wykorzystywać je jedynie w sposób dozwolony przez firmę i zgodny z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookie.

Informacje mogą zostać ujawnione w następujących przypadkach:

  • potencjalnemu nabywcy w przypadku sprzedaży firmy lub obszaru jej działalności;
  • innym podmiotom z grupy, które udzielają firmie pomocy w świadczeniu usług klientom;
  • w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku ujawnienia danych w celu ochrony mienia, praw lub bezpieczeństwa innych osób;
  • do celów wymiany z innymi podmiotami informacji służących ochronie przed niebezpieczeństwem oszustw i ryzykiem kredytowym;
  • instytucji finansowej, w której firma posiada konto, w celu weryfikacji statusu kredytowego lub autoryzacji transakcji finansowych.
  • Podczas dokonywania rezerwacji może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych operatorom promów, usług, które kupujesz. Informacje te mogą być również udostępniane innym stronom trzecim, w tym władzom portowym, urzędom celnym i biurom paszportowym, jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy o świadczenie usług promowych.

Okres przechowywania danych

Dane klientów przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. W przypadku dokonania rezerwacji dane osobowe klienta są przechowywane w celu zapewnienia usług posprzedażowych oraz gwarancji. Okresy przechowywania różnią się w zależności od typu danych, przy czym najdłuższy typowy okres przechowywania danych to 6 lat. Więcej informacji o zasadach przechowywania danych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z firmą.

Prawa klienta

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą o ochronie danych osobowych klientowi przysługuje szereg praw w odniesieniu do jego danych osobowych.

Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawy lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, oraz, w określonych przypadkach, prawo do przenoszenia danych.

Jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo (w określonych przypadkach) do odwołania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie wydanej przed jej odwołaniem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jeśli uważa, że firma nie przestrzega zapisów RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do jego danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących jego praw, klient ma możliwość przesłania swojego zapytania na piśmie pod adres: 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire, England.

Dane otrzymywane od dzieci nie są gromadzone

Witryna internetowa firmy nie jest przeznaczona dla dzieci i nie powinna być przez nie wykorzystywana. Firma nie gromadzi w sposób świadomy danych od osób niepełnoletnich bez zgody rodzica lub opiekuna.

Łącza do innych witryn internetowych

Należy pamiętać, że regulamin i niniejsza polityka nie mają zastosowania do innych witryn internetowych, do których klient uzyska dostęp przez łącze umieszczone w witrynie internetowej firmy. Obejmuje to regulaminy przewoźników promowych lub kolejowych, których usługi zostały zarezerwowane za pośrednictwem witryny firmy i które świadczą usługi turystyczne na rzecz klienta. W przypadku odwiedzin w którejkolwiek z tych witryn należy pamiętać, że posiadają one odrębne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu tych polityk.

Więcej informacji

W przypadku zmian w niniejszej polityce prywatności i wykorzystywania plików cookie będą one zamieszczone na niniejszej stronie. Firma może także podjąć decyzję o przekazaniu tej wiadomości pocztą e-mail.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki lub potrzeby uzyskania dalszych informacji dotyczących plików cookie wykorzystywanych w witrynach internetowych firmy, klient ma możliwość kontaktu z firmą.

Polityka wykorzystywania plików cookie

Podczas wizyty w witrynie AFerry urządzenie klienta automatycznie otrzymuje jeden lub więcej plików cookie. Podstawowym zadaniem plików cookie jest optymalizacja funkcjonowania strony internetowej podczas odwiedzin klienta. Dodatkowo do gromadzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników wykorzystywane są pliki cookie innych podmiotów. Niniejsza polityka zwieraj opis rodzajów wykorzystywanych plików cookie, ich zastosowanie oraz informacje o tym, w jaki sposób je zablokować lub usunąć.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to niewielki plik pobrany na urządzenie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych stron internetowych. Pliki te są następnie wysyłane z powrotem do witryny internetowej podczas każdej kolejnej wizyty. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja przeglądarki lub urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.

Zgoda

Zamieszczone na stronie głównej powiadomienie zawiera łącze do polityki wykorzystywania plików cookie na stronie internetowej firmy. Jeśli powiadomienie to zostało wyświetlone i użytkownik kontynuuje korzystanie ze strony internetowej przyjmuje się, że oznacza to zgodę na stosowanie plików cookie w sposób określony w niniejszej polityce prywatności i wykorzystywania plików cookie.

Blokowanie i usuwanie plików cookie

Przeglądarka użytkownika może posiadać funkcjonalność umożliwiającą blokowanie lub usuwanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, należy skorzystać z menu Pomoc w przeglądarce. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może uniemożliwić optymalizację funkcjonowania wielu stron internetowych, w tym strony internetowej firmy. Dlatego rekomendowane jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie podczas wizyty na stronie internetowej firmy.

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobów ich wyłączenia można znaleźć na stronach internetowych biura brytyjskiego komisarza ds. informacji w części poświęconej plikom cookie (strona w języku angielskim): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.

Sposób wykorzystania plików cookie

Pliki cookie na stronach internetowych firmy mogą być ustawione zarówno przez nią samą, jak i inne podmioty związane z nią umowami lub przez podmioty niezależne, takie jak serwisy Twitter, Facebook i YouTube.

Na stronie wykorzystywane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie służą do zapamiętywania informacje gromadzonych podczas nawigowania użytkownika po stronie, umożliwiając sortowanie i filtrowanie wyników wyszukiwań w porównywarce cen.

Pliki te są usuwane po zakończeniu sesji. Trwałe pliki cookie umożliwiają rozpoznanie użytkownika powracającego na daną stronę internetową; są one przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub upłynięcia określonego dla nich terminu wykorzystania.

Poniżej znajduje się zestawienie różnych rodzajów plików cookie wykorzystywanych na stronach internetowych firmy, wraz z podaniem ich przeznaczenia, a także informacje przydatne do kontroli wykorzystania plików cookie i znalezienia większej ilości informacji na ich temat.

Rodzaj plików cookie

Przeznaczenie i informacje dodatkowe

Rodzaj plików cookie

Podstawowe

Przeznaczenie i informacje dodatkowe

Zgodnie z nazwą podstawowe pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania strony internetowej. Umożliwiają zapamiętanie dokonywanych przez użytkownika wyborów, takich jak trasy, daty czy liczba podróżnych, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego wprowadzania tych danych.

Rodzaj plików cookie

Wydajność / funkcjonalność dla użytkownika

Przeznaczenie i informacje dodatkowe

Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz wyświetlania prawidłowych wyników wyszukiwania zgodnych ze wskazaniami użytkownika. Pliki te są wykorzystywane także do zwiększenia funkcjonalności strony, gdyż umożliwiają rozpoznanie czy użytkownik odwiedza stronę po raz pierwszy i zapamiętanie jego preferencji (takich jak język czy waluta) oraz wcześniejszych wyszukiwań.

Rodzaj plików cookie

Optymalizujące

Przeznaczenie i informacje dodatkowe

Optymalizujące pliki cookie umożliwiają śledzenie anonimowych danych, takich jak trendy związane z kliknięciami, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie lepszej funkcjonalności strony internetowej.

W celu zapewnienia odpowiedniej optymalizacji firma korzysta z usług dostawców zewnętrznych, takich jak serwis Google Analytics. Więcej informacji o tym rodzaju plików cookie można znaleźć, klikając ten link.

Rodzaj plików cookie

Reklamowe

Przeznaczenie i informacje dodatkowe

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystywane do interakcji z użytkownikiem po tym, jak opuścił on stronę internetową firmy, aby pomóc mu w znalezieniu odpowiedniego promu lub pociągu. Umożliwiają one gromadzenie danych dotyczących aktywności w przeglądarce, w tym liczby odwiedzonych stron, wybranych tras i wyników wyszukiwań.

Przy dopasowaniu reklam do potrzeb użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej firma współpracuje z usługodawcą zewnętrznym, firmą Criteo. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności tej firmy.

Rodzaj plików cookie

Analityczne

Przeznaczenie i informacje dodatkowe

Analityczne pliki cookie służą do monitorowania i lepszego zrozumienia sposobów wykorzystania strony internetowej i usług firmy, a także sposobów dotarcia do nich, w celu optymalizacji funkcjonowania strony i jej dostosowania do potrzeb użytkownika oraz dostosowania do niej celów biznesowych firmy. W tym celu wykorzystywany jest serwis Google Analytics, który przechowuje w urządzeniu użytkownika pliki cookie umożliwiające generowanie anonimowych raportów i statystyk.

Firma Google przechowuje te informacje zgodnie z zapisami swojej polityki prywatności.

Więcej informacji

W przypadku zmian w niniejszej polityce prywatności i wykorzystywania plików cookie będą one zamieszczone na niniejszej stronie. Firma może także podjąć decyzję o przekazaniu tej wiadomości pocztą e-mail.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki lub potrzeby uzyskania dalszych informacji dotyczących plików cookie wykorzystywanych w witrynach internetowych firmy, klient ma możliwość kontaktu z firmą.

Więcej informacji o plikach cookie i ich obsłudze można znaleźć na stronie internetowej http://www.aboutcookies.org/.


Zapisz sie po ofery

Badz na biezaco z ofertami specjalnymi